A efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS d'ara en avant, FUSTA D'IDEES, amb NIF. 15420021-Q informa l'Usuari que és titular de fitxers *catos de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades en els quals les seues dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que puga ser del seu interés.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per FUSTA D’IDEES. Admissió, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguen com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de FUSTA D’IDEES amb domicili C/ Santa LLÚCIA, 19 - 03450 - Banyeres de Mariola - ALACANT, tenint implementades totes les mesures de seguretat establides en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a FUSTA D’IDEES és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se FUSTA D’IDEES de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre'ls degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

FUSTA D’IDEES no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d'elaboració pròpia i de les quals s'indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a FUSTA D’IDEES de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FUSTA D’IDEES sempre que procedisca de fonts alienes a FUSTA D’IDEES.

Cessió de dades a tercers

ASSOT D’IDEES no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 *LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seues comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en: FUSTA D’IDEES S.L. - C/ Santa LLÚCIA, 19 - 03450 - Banyeres de Mariola - ALACANT, o al correu electrònic: tenda@fustadidees.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de la indústria mateixos per part de FUSTA D’IDEES S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOT D’IDEES es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques d'ASSOT D’IDEES S.L. En aquests supòsits, FUSTA D’IDEES anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Crear nueva cuenta

¿Ya tienes tu cuenta?
Inicia sesión o Restablece tu contraseña